Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywała już od 2002 roku w toku studiów prawniczych praktykując w rzeszowskiej kancelarii adwokackiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  W adwokaturze od 2006 roku. Wówczas rozpoczęła aplikację adwokacką a w 2010 roku zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W 2014 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Magdalena Grześkiewicz w 2010 r. została wybrana wiceprezesem Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Rzeszowie, którą tą funkcję z wieloma sukcesami pełni do dnia dzisiejszego.

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego na ul. Hetmańskiej 7/4 w Rzeszowie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego w tym spadkowego, odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu wypadków, egzekucja wierzytelności i inne.