477966_87613695

Sprawy indywidualne

Kancelaria świadczy usługi prawne polegające na prowadzeniu poszczególnych spraw:
– w sporach pozasądowych,
– w sporach, w których Klienci zamierzają wstąpić na drogę sądową,
– w sporach, w których Klienci wstąpili już na drogę sądową.

Kancelaria oferuje również usługi polegające na udzieleniu jednorazowych porad prawnych lub realizacji jednorazowych zleceń.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w następujących sprawach:

 Prawo cywilne

 •   odszkodowania

  1. powypadkowe komunikacyjne z OC, AC, NW, od sprawcy
  2. powypadkowe powstałe w pracy lub w drodze do/z pracy
  3. od osób trzecich
  4. za wejście w teren np. od firm telekomunikacyjnych, energetycznych
  5. inne
 • ochrona dóbr osobistych

  1. zadośćuczynienie za nieuorawnione wykorzystanie wizerunku, utworu itp.
  2. zadośćuczynienie za doznane krzywdy
 • inne

  1. analiza i sporządzanie umów cywilno-prawnych
  2. umowy przedwstępne
  3. umowy kupna-sprzedaży
  4. umowy o dzieło
  5. umowy zlecenia
  6. umowy o współpracy
  7. kontrakty menagerskie
  8. -sprawy związane z ujawnieniem praw w księgach wieczystych
  9. zasiedzenie nieruchomości, praw służebnych (służebność przejazdu i inne)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • separacja

 • rozwód bez orzekania o wienie, z orzekaniem o wienie

 • mediacje

 • inne

 • podział majątku dorobkowego małżonków

 • alimenty

  1. ustanowienie alimentów na dzieci od współmałżonka lub byłego współmałżonka
  2. ustanowienie alimentów na siebie od małżonka lub byłego współmałżonka
  3. ustanowienie alimentów na siebie od dzieci
  4. ustanowienie alimentów na siebie od rodzica/ów
  5. podwyższenie alimentów
 • inne

  1. zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
  2. władza rodzicielska
  3. unieważnienie małżeństwa
  4. przysposobienie
  5. ubezwłasnowolnienie

Sprawy konsumenckie

 • reklamacje

 • postępowanie polubowne

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • zachowek

 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku

 • wyjawienie, obalenie testamentu

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy

 • odszkodowanie

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz o zakazie konkurencji

 • rozwiązani umowy o pracę

 • mobbing

Prawo administracyjne

 • odszkodowania za nieuzasadnione przedłużenie postępowania

 • pozwolenie na budowę

 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Stowarzyszenia i fundacje

 • sporządzanie i weryfikacja statutu

 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym

 • opracowanie uchwał

Obrót nieruchomościami

 • sprawy własnościowe

 • naruszenie posiadania

 • zasiedzenie

 • ustanowienie drogi koniecznej

 • zniesienie współwłasności

 • zmiana wysokości opłat za użytkowanie wieczyste

Sprawy mieszkaniowe

 • meldunek

 • eksmisja

 • sprawy czynszu

 • sporządzanie umowy najmu

 • analiza umowy ze spółdzielnią lub deweloperem

 • spory z wswpółmieszkańcami, spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową

Windykacja wierzytelności

 • upomnienia, wezwania do zapłaty

 • negocjacje w zakresie zmiany warunków spłaty

 • pozwy o zapłatę i prowadzenie spraw sądowych celem wyegzekwowania należności

 • zabezpieczenie wierzytelności na etapie postępowania sądowego

 • wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych

Obcokrajowcy

 • odwołania od zakazu wjazdu na teren RP

 • wniosek o wydanie karty pobytu

 • obywatelstwo