1065245_79106935

Stała Obsługa Prawna

Kancelria oferuje świadczenie stałej obsługi prawnej dla  indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą a także spółek i innych podmiotów obrotu gospodarczego.

Stała obsługa prawna:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością
  • sporządzenie opinii prawnych
  • opiniowanie i opracowywanie umów, statutów, regulaminów
  • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami
  • egzekwowanie zaległych wierzytelności
  • reprezentowanie przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
  • prowadzenie spraw pracowniczych